Publikacija je nastala u okviru projekta „Seoske žene na potezu“ i predstavlja kombinovano istraživanje o stavovima i potrebama žena iz 20 sela u cilju za osnaživanja aktivizma žena sa sela, rešavanja problema sa kojima se susreću ali i njihove aktivnije uloge u lokalnim zajednicama, i podizanja svesti o značaju mesnih zajednica i učešću žena u njima