Govori Milica Petrović, aktivistkinja UG „Romani cikna“ iz Kruševca – o tradiciji, ranoj udaji, pozitivnim promenama, efektima ženskog aktivizma i o sebi!

PROUD from MRZA.info on Vimeo.