Pored promocije i zaštite, ljudskih, manjinskih i ženskih prava naš tim se zalaže i za:

 • Razvoj i primenu programa funkcionalnog i inkluzivnog obrazovanja; 
 • Promociju i očuvanje obeležja svojstvenih romskoj zajednici;
 • Multikulturalnosti i zajedničkog življenja;
 • Razvoj civilnog sektora i žensko romskog aktivizma;
 • Podsticanje učešća Romkinja u proces  donošenja odluka;
 • Suzbijanje svih oblika diskriminacije;
 • Razvoj saradnje sa organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu, kroz umrežavanja.

Svesne potrebe da je važno pokrenuti promene, uz veliki entuzijazam, altruizam, ulaganje vremena, znanja i iskustava učinile smo da problemi Romkinja postanu vidljiviji i da se počnu rešavati.

Osnovni principi koji nas rukovode u radu su : RAVNOPRAVNOST – kroz jednaka prava i mogućnosti za svakog , bez obzira na pol, starost, obrazovanje, rasu, nacionalnost, društveni status,političke i religijske stavove i sve ostale vidove različitosti i MIR i NENASILJE – kao osnovna razmišljanja i ponašanja.

Potreba za podrškom nas povezuje ,kako sa romskom i lokalnom zajednicom, tako i  sa drugim ženskim grupama. Zato se organizujemo, zajednički učimo, razmenjujemo iskustva i umrežavamo. Najveću podršku imamo od Romsko ženske  mreže Srbije, čije smo članice od osnivanja.

Žene-za-bolji-položaj-romske-zajednice

Kao  prvo i jedino žensko romsko udruženje u Kruševcu, tokom svog rada uspele smo da:

 • Pokrenemo promene u romskoj zajednici;
 • Da okupimo Romkinje iz naselja  i da ih osnažimo da dolaze na aktivnosti;
 • Da se prvi put organizovano pojavimo  na javnim mestima;
 • Da otvoreno progovorimo o položaju Romkinja u našoj sredini;
 • Da osnažimo žene da javno govore o svojim problemima;
 • Da uspostavimo saradnju  sa pojedinim ustanovama, institucijama i romskim liderima;
 • Da učestvujemo u kreiranju javnih politika, zvaničnih dokumenata na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • U kreiranju udžbenika u kojima se govori o romskoj tradiciji i kulturi;
 • Da govormo o trgovini ljudima;
 • Da realizujemo aktivnosti u različitm obrazovnim ustanovama( školama i fakultetima);
 • Da budemo članice Romsko ženske mreže Srbije, Mreže braniteljki ljudskih prava Rasinskog okruga i Mreže protiv siromaštva Srbije;
 • Da prepoznamo nedostatak ranog razvoja romske  dece i da se prve u svom okruženju bavimo time;
 • Da organizujemo i učestvujemo u raznim akcijama, kampanjama i obeležavanjima važnih datuma;
 • Da učestvujemo u prikupljanju podataka za pisanje  alternativnih izveštaja za UN CEDAW za Romkinje;
 • Da prisustvujemo važnim sastancima i konferencijama na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Do sada smo realizovale 15 projekata u 12 romskih naselja u Kruševcu i  široj okolini. Kroz programe je prošlo oko 3000 učesnica/ka.